Nové verze IS L3

IS L3 2022.04

Poznámky k vydání

PDF ODF DOCX

IS L3 2022.03

Poznámky k vydání

PDF ODF DOCX

IS L3 2022.02

Poznámky k vydání

PDF ODF DOCX

IS L3 2022.01

Poznámky k vydání

PDF ODF DOCX

IS L3 2021.07

Poznámky k vydání

PDF ODF DOCX

IS L3 2021.06

Poznámky k vydání

PDF ODF DOCX

IS L3 2021.05

Poznámky k vydání

PDF ODF DOCX

IS L3 2021.04

Poznámky k vydání

PDF ODF DOCX

IS L3 2021.03

Poznámky k vydání

PDF ODF DOCX

IS L3 2021.02

Poznámky k vydání

PDF ODF DOCX

IS L3 2021.01

Poznámky k vydání

PDF ODF DOCX

Tenký klient Meditel

Meditel je klientská aplikace sloužící k připojení do IS L3.

Meditel 3.6.1
Popis instalace