Produkty

Základním a nosným produktem firmy je nemocniční informační systém L3 pro menší a střední zdravotnická zařízení lůžkového i ambulantního typu.. Jeho vývoj, implementace a servis je spojen s tvorbou programů, které lze rozdělit do několika skupin.

Největší objem programového kódu je soustředěn ve vlastním programovém vybavení IS - v jednotlivých modulech IS a v knihovnách jádra systému. Celá aplikace pracuje nad výkonnou postrelační databází IRIS firmy InterSystems B.V..

Další důležitou složkou IS L3 je tenký klient Meditel, který slouží k připojení uživatele na koncovém pracovišti systému k centrální databázi. Jedná se o rozšířeného telnetovského klienta umožňujícího mimořádně rychlou odezvu při práci v rozsáhlých sítích.

Neméně významný je robustní samostatný modul zajišťující pravidelné noční procesy, včetně archivace databází systému a také samostatný modul pro zpracování manažerských výstupů přes webové rozhraní.

IS L3

InterSystems Firma vyvíjí a provozuje modulárně koncipovaný flexibilní Informační systém L3, tvořený jádrem a řadou variantních modulů pro jednotlivé oblasti práce v menších a středních zdravotnických zařízeních ambulantního i lůžkového typu. Umí řešit i problematiku psychiatrické léčebny resp. zařízení typu LDN. Celý systém je postaven na moderním výkonném postrelačním databázovém stroji IRIS firmy InterSystems B.V..

Systém patří k produktům s vynikajícím poměrem cena/výkon na našem trhu. Představuje vhodné ucelené řešení pro evidenci a zpracování zdravotnických informací na ambulantních i lůžkových pracovištích, včetně dat pro účtování lékařské péče. Účtování může být prováděno zdravotním pojišťovnám, podnikům i institucím a také formou hotovostních plateb. Lůžkový modul obsahuje podporu pro DRG. Ambulantní modul je doplněn možností přijímat a zasílat ambulantní záznamy ve formátu DASTA.

Systém neobsahuje velký laboratorní informační systém, přebírá však ON-LINE odsouhlasené výsledky z LISu jiných dodavatelů. Nevyžaduje špičkové vybavení nejmodernější výpočetní technikou a je schopen využívat starší hardware odběratele. Systém je koncipován pro použití tenkého klienta na koncových pracovištích, což výrazně zjednodušuje administrační nároky dané implementace. Koncové stanice mohou pracovat v prostředí Windows i Linux. Také vlastní databázové prostředí nevyžaduje vysoké nároky na administraci, což dokazují mnohá ocenění získaná na mezinárodní úrovni (viz materiály na stránkách InterSystems).

Moduly IS

Základní moduly IS

Nadstavbové moduly IS